Gwarancja

Aparat na szczęki

W trosce o dobro Pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością. Udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz czteroletniej rękojmi na uzupełnienia protetyczne stałe (korony, licówki, mosty oraz implanty). Udzielenie rękojmi rozpoczyna się z dniem wykonania usługi i utrzymuje swoją ważność gdy wymienione warunki zostają spełnione:

 • Pacjent zaakceptował plan leczenia przedstawiony przez lekarza. Może on dotyczyć jednego zęba, kilku lub leczenia kompleksowego.
 • Pacjent przestrzega terminów wizyt kontrolnych w gabinecie „Masterdent”.
 • Pacjent wykonuje zabiegi lecznicze oraz profilaktyczne (wizyty higienizacyjne) w gabinecie „Masterdent” zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

UWAGA!

 • Wizyty kontrolne i zabiegi są płatne (cennik dostępny w siedzibie firmy).
 • Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione, lub wymienione na nowe.
 • Jeżeli w okresie rękojmi dojdzie do utraty implantu, zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy lub jeśli nie będzie to możliwe, zastosowane zostanie alternatywne rozwiązanie uzupełnienia braku zęba.

 

Rękojmia nie dotyczy:

 • uzupełnień tymczasowych użytych dłużej niż zalecił lekarz;
 • leczenia wykonanego na wyraźne życzenie pacjenta, potwierdzone jego podpisem, że został on poinformowany o braku gwarancji na wykonaną usługę;
 • powikłań, jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach (ból, obrzęk, konieczność leczenia kanałowego itp.);
 • uszkodzeń mechanicznych zębów, protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu, złamań zębów własnych, pęknięć pionowych korzeni, innych nieszczęśliwych wypadków.

 

Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

 • pali tytoń lub wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie bisfosfonianami, cytostatykami, radioterapia itp.;
 • nie stosuje się do zaleceń higienicznych dotyczących jamy ustnej i protez ruchomych;
 • odbywa wizyty higienizacyjne poza naszym gabinetem;
 • nie wykonuje zabiegów leczniczych oraz profilaktycznych zaleconych przez lekarza;
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u pacjentów z periodontopatią co 4 miesiące);
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza;
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego;
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnienia, bądź uszkodził protezę poza jamą ustną poprzez użytkowanie prac protetycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami);
 • nie zgłosi się po uzupełnienie protetyczne w wyznaczonym terminie;
 • pacjent przerwał cykl leczenia i ma to znaczący wpływ na zachowanie efektu wykonanego leczenia.

Pacjenci dbający o higienę jamy ustnej i stosujący się do zaleceń lekarza z pewnością będą mogli cieszyć się trwałością wykonanej usługi przez okres 10 – 15 lat.