Implantologia

Implantologia dentystyczna jest najbardziej zbliżoną do fizjologicznego modelu odbudową braków w uzębieniu. Wykorzystując tę metodę można uzupełnić zarówno pojedynczy ząb, kilka lub wszystkie zęby pacjenta. Implant to tytanowa śruba, która po wszczepieniu w kość zastępuje naturalny korzeń zęba. Na tej śrubie stomatolog montuje koronę, most lub protezę.

Uproszczony schemat zabiegu

  • pierwsza wizyta – określenie możliwości i wskazań do implantacji oraz przedstawienie wstępnego planu leczenia na podstawie badania klinicznego a także badań dodatkowych (np. zdjęcie pantomograficzne).
  • druga wizyta – zabieg wprowadzenia implantu w szczękę lub żuchwę
  • trzecia wizyta to zdjęcie szwów
  • czwarta wizyta – po upływie określonego czasu wgajania się implantów (3-6 miesięcy) odsłaniamy implant i wkręcamy śrubę gojącą na okres 1- 2 tygodni w celu ukształtowania tkanek miękkich.
  • piąty etap – wykonanie uzupełnień protetycznych

W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy:

  • zabieg wprowadzenia implantu/implantów
  • korony protetyczne na implantach
  • mosty protetyczne na implantach
  • protezy ruchome na implantach